AutoalaBlogi

Autoala on jo muuttunut, oletko sinä muuttanut toimintaasi?

Useat toimialat ovat kokeneet merkittäviä muutoksia teknologian kehittyessä. Autoala ei ole poikkeus.

Käsi pitää auton ratista kiinni
21.00

Moni toimiala on kokenut suuriakin muutoksia ajan sekä teknologian kehittyessä. Autoala ei ole tästä poikkeus. Siinä missä ennen autoalan pääpiste oli paljolti yksittäisen auton kauppaamisessa asiakkaalle, on tänä päivänä elintärkeä päämäärä keskittyä 100-prosenttisesti asiakkaiden tarpeiden täyttämiseen. Auton myynti on vain alku tässä kokonaisuudessa, ei varsinainen päämäärä. Asiakkaan tarpeiden tulee olla kaiken tekemisen keskiössä.

Tämän saavuttamiseksi yrityksen liiketoiminnan ajattelutapaa on muutettava. On siirrettävä keskittyminen auton kauppaamisesta mahdollisimman syvän ja moniulotteisen asiakaskokemuksen tarjoamiseen. Auton omistaminen ei ole enää pitkään aikaan ollut asiakkaalle itseisarvo, vaan mahdollisuus ja vapaus liikkua. Juuri tämä onkin se mihin autoalan toimijoiden olisi oleellista keskittyä, sillä se, joka tarjoaa liikkumista palveluna parhaalla asiakaskokemuksella, tulee selviämään markkinoilla voittajana.

Asiakkaan tunteminen on kaikki kaikessa

Autoalan toimijat ovat olleet alusta asti parhaita autojen tuotannon sekä innovaatioiden suhteen. Tämä on näkynyt vahvoina brändeinä ja asiakkaiden houkuttelemisena uusien automallien myötä. Autoalan yhä voimakkaampi siirtyminen tilaustalouteen vaatii kuitenkin nykyään uusia toimenpiteitä liiketoiminnan kehittämiseksi.

Kuten todettua, asiakaskokemuksen jatkuva parantaminen on avain menestykseen. Asiakaskokemusta on kuitenkin hyvin vaikeaa tai jopa mahdotonta kehittää ilman, että on tiedossa, mitä asiakas haluaa. 

Autoilun ympärille on viime vuosina rakentunut suuri määrä erilaisia palveluita, jotka lisäävät arvoa asiakkaille. Autoiluun liittyvien palveluiden kuten parkkipaikan, polttoaineen jakeluaseman tai autopesun sijainti ja hintatiedot ovat autoilijoiden saatavilla erillisten palveluiden kautta. Autoilijat käyttävät runsaasti erilaisia palveluita parantaakseen liikkumisen kokemustaan ja näistä autoilijoiden käyttämistä palveluista on olemassa dataa mielin määrin.

Kysymys kuuluukin, miten autoalan toimijat, erityisesti autoja myyvät toimijat, voisivat kehittää asiakkaillensa tarjoamaa asiakaskokemusta olemassa olevan datan perusteella?

Asiakkuus ei pääty autoliikkeestä poistumiseen

Asiakkaat eivät enää tänä päivänä halua tehdä ja omistaa kertaluontoisesti suuria investointeja. He sen sijaan haluavat tuotteensa palveluna, joka on räätälöity juuri heille itselleen. Tämän vuoksi myös autoalan toimijoiden on kyettävä ennustamaan asiakkaan tulevat tarpeet, vastaavan näihin tarpeisiin sekä auttamaan asiakasta erilaisissa tilanteissa jo ennen kuin ne ilmenevät. Näihin tekijöihin vastaaminen onnistuu siirtymällä tilaustalousmalliin.

Tilaustalous eroaa perinteisestä liiketoiminnasta myös siinä, että se vaatii saumatonta yhteistyötä liiketoiminnan eri osa-alueilta. Näin ollen esimerkiksi tuotekehitys, markkinointi, myynti tai hallinto eivät voi siiloitua, vaan toiminnan on oltava yhtenäistä. Näin on mahdollista luoda paras mahdollinen asiakaskokemus asiakkaan elinkaaren jokaisessa vaiheessa. Emme väitä, että tämä muutos olisi helppo tai että se tapahtuisi yhdessä yössä, mutta väitämme, että muutos on välttämätön, mikäli haluat autoalan liiketoiminnan menestyvän myös tulevaisuudessa.

Aavu – ratkaisu autoalalle

Aavu on alusta asti suunniteltu juuri autoalan tarpeisiin. Oli kyseessä sitten esimerkiksi leasing-tuotteiden, sijaisautopalveluiden tai huolenpitosopimusten tarjoaminen asiakkaille, Aavu vastaa tarpeisiisi. Alustamme hoitaa kaiken, kuten palvelutuotteen myynnin, laskutuksen, raportoinnin, markkinointiautomaation, lisäpalveluiden myynnin sekä laskutuksen aina asiakkaan elinkaaren alusta sen loppuun asti. 

Aavu on yhteensopiva kaikkien yleisimpien autoalan muiden tietojärjestemien, kuten AutoMaster, AutoFutur, WebSales, Netwheels ja SSM kanssa. Myös muut tarpeelliset integraatiot ovat mahdollisia.

Yhteenvetona

Autoala käy läpi merkittäviä muutoksia ja yritysten on sopeuduttava muuttuvaan maailmaan. Avain menestykseen on painopisteen siirtäminen autojen myynnistä erinomaisen asiakaskokemusten tarjoamiseen sekä ottamalla käyttöön tilauspohjaisen liiketoimintamalli. Aavun kaltaisilla ratkaisuilla yritykset voivat tehostaa toimintaansa ja vastata asiakkaiden vaatimuksiin onnistuneesti.

Ota yhteyttä